Bezwaarschrift Hubo/Jumbo

12 Februari 2023

Bezwaarschrift Hubo/Jumbo

Dit project getuigt absoluut niet van duurzaam ruimtegebruik

Op zich hebben we geen bezwaar tegen het plaatsen van deze winkelzaken op deze plek, maar we vinden de manier van uitwerking niet doordacht en willen daarom graag deze bezwaren weerlegd zien of onze opmerkingen meegenomen in een aangepaste aanvraag.

  • Er wordt een buurtparking voorzien, een beetje verder richting het centrum; kan de parking van deze winkelpanden niet als buurtparking worden gebruikt voor – en na de uren, zodat die andere parking overbodig wordt? Hoe dan ook vinden we het een goede zaak dat het gebied doorwaadbaar is na de winkeluren en zo een verbindende functie kan krijgen naar het achterliggende gebied.
  • We stellen ons wel de vraag of de ontwikkeling van de Jumbo niet in strijd is met het decreet inzake detailhandel: Schoten telt al veel detailhandel.
  • We wijken hier serieus af van ons eigen structuurplan. Dit is niet te verantwoorden. Deze zone moest voorzien worden
  • We stellen ons ook de vraag of de ontwikkeling van Hubo niet in strijd is met het gewestplan omdat dit deels in KMO-zone gelegen is.
  • Dit project getuigt absoluut niet van duurzaam ruimtegebruik. Terwijl de druk op alle andere open ruimte gigantisch is om meer bouwlagen te voorzien dan toegelaten, kiest men hier voor een laagbouw zonder verdiepingen. Het lijkt ons evident om wooneenheden voorzien boven de winkel. We zien dit ook in het licht van het project dat achteraan dit project zal worden ontwikkeld: hier zouden er dan minder hoge constructies kunnen voorzien worden. Deze te voorziene wooneenheden kunnen op +1 en +2 voorzien worden, en eerder aan de kant van de schapenweide dan aan de straatkant. In tijden van ruimteschaarste is het voor ons ongelooflijk dat deze beide projecten niet samen ontwikkeld worden, of toch op zijn minst met een doordachte globale visie en doorgedreven overleg.
  • Het laden en lossen dient, de nieuw te ontwikkelen woningen achter dit project in gedacht, niet aan de achterkant te gebeuren, maar eerder aan de zijkanten. Dit zal minder geluidsoverlast geven naar de achterburen. Dit schept ook mogelijkheden om achteraan de eventuele appartementen bovenop de winkels (zie vorig punt) ruimte en rust te geven.
  • We stellen ons vragen over de waterdoorlaatbaarheid van dit project. Dit moet een maximale infiltratie toelaten, dus nauwelijks gebruik van asfalt of beton, wat nu niet het geval is.
  • De verkeersdruk in de Sluizenstraat en in de achtergelegen wijk (Geuzenveldenstraat en Kraaienlei) zal toenemen. Het op- en afrijden van de parking zal hoe dan ook het verkeer op de Sluizenstraat hinderen. In Schoten worden er op enkele jaren tijd veel bijkomende woningen en diensten gecreëerd (De Vaart, Havenplein, schapenwei Geuzenvelden, Heikantstraat en dit project). Elk project los van mekaar zal geen mobiliteitsproblemen opleveren, maar aangezien de Sluizenstraat nu al een belangrijke ontsluitingsweg is en dit in de toekomst nog meer zal worden, vinden wij het noodzakelijk om toch een mobiliteitsstudie uit te voeren, en dit waarbij rekening wordt gehouden met alle projecten samen.
  • In het licht van die toegenomen drukte op de Sluizenstraat vinden we het dan ook vreemd dat er een zebrapad wordt ingepland op een plek waar er vroeger één lag, maar om veiligheidsredenen is geschrapt; dit was logisch want vlak bij de bochten in de Sluizenstraat. We vinden het wel een heel goed idee om een trage weg te creëren op dit project, maar we vinden het noodzakelijk om deze trage weg ineens over de Sluizenstraat te tillen met een voetgangers- en fietsbrug. Deze kan dan ineens aansluiten op een trage weg in het nog te ontwikkelen project van de schapenwei op de Geuzenvelden. Een trage weg die dwars over de parking loopt en zowel het vracht- als personenvervoer kruist, is hoe dan ook geen goed idee. Het zal veel veiliger en vlotter zijn als alle fiets- en voetverkeer op +1 wordt gebracht.
  • We stellen ons vragen over de Brakkenbeek. Het lijkt ons beter die te verleggen en niet onder de gebouwen door te laten lopen; Ze zou zelfs opengelegd kunnen worden. Zo kan die gebruikt worden om het water van de daken en parking te laten infiltreren en tegelijk een afkoelende en natuurfunctie krijgen.