Bezwaar heraanvraag omgevingsvergunning Colas

23 Juli 2021

Bezwaar heraanvraag omgevingsvergunning Colas

De voorbije jaren zijn er veel klachten geweest van overlast veroorzaakt door Colas Belgium, Agentschap Noord gelegen te Merksemsebaan 298, 2110 Wijnegem. Aangezien een deel van het bedrijf op Schotens grondgebied ligt, is het ook onze bevoegdheid dit dossier op te volgen. Alle informatie omtrent de hernieuwing van omgevingsvergunning is terug te vinden via https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek. Op het kaartje kan u naar het terrein van Colas gaan om de documenten te bekijken. Volgende QR-code brengt u rechtstreeks naar de dossierstukken van Colas, hier kan u ook uw bezwaarschrift indienen:

Problematiek

Geurhinder

Bij het produceren en recycleren van asfalt komen er geurige stoffen vrij. Omwonenden in een straal van bijna 2 km hebben in het verleden geklaagd over geuroverlast. Het gaat om een chemische bitumen stank die vanaf vroeg in de ochtend aanwezig is. Tegen de middag vermindert deze geur. De milieudienst Schoten is op de hoogte van de bron van deze geurhinder nl. Colas Agenschap Noord. Verschillende bewoners klagen over geïrriteerde luchtwegen en tranende ogen. De bewoners merken ook een stijgende trend in zowel duur als sterkte van de asfaltgeur. (bronnen: https://www.hln.be/schoten/buurtbewoners-dienen-bezwaarschrift-in-tegen-stinkende-asfaltcentrale-het-wordt-elk-jaar-erger~a13b92cd/, https://www.gva.be/cnt/dmf20200909_94994332)

Volgens het eindverslag geurstudie VGB en Van Wellen (een rapport van 2013) werden de richtwaarden van geurhinder ter hoogte van de Liebiglaan en Papenaardekenstraat bereikt en soms zelfs licht overschreden. De waarden in dit rapport houden geen rekening met langdurige blootstelling op jonge leeftijd. 

Geluidsoverlast

Er wordt een afwijking van de vergunningsvoorwaarden gevraagd waardoor:

  • Rustverstorende werkzaamheden toegestaan worden  tussen 19 uur en 7 uur. Werkzaamheden zouden zo ’s nachts kunnen doorgaan en zelfs op zon- en feestdagen. Bij grote bouwprojecten kan er dus ook volcontinu gewerkt worden.
  • De aan- en afvoer van afvalstoffen zullen ook mogen plaatsvinden tussen 19 uur en 7 uur.

In “Eindverslag geurstudie VBG en Van Wellen” staat dat er uitzonderlijk ’s nachts en tijdens het weekeinde geproduceerd wordt (5 tot 10 dagen per jaar). Na goedkeuring van de omgevingsvergunning zal het mogelijk zijn voor Colas om 365 dagen per jaar ’s nachts te produceren.

De omwonenden klagen over geluidsoverlast van zware voertuigen, draaiende fabriek en het storten van steenpuin. Er is ook sprake van tillingsoverlast bij omwonenden. Na goedkeuring van de heraanvraag, zou er een nieuwe betoncentrale komen, wat de rust in de buurt niet ten goede zal komen.

Andere problematiek

  • Volgens addendum E1 effecten op de mobiliteit zal de aansluiting op de N120 Merksemsebaan gebeuren via het lichtengeregeld kruispunt. Hierdoor zal al het zwaar verkeer van Colas, maar ook van omringende bedrijven over dit kruispunt moeten. Het kruispunt is ook bedoeld als aansluitpunt voor fietsers die van Schoten naar Deurne moeten of omgekeerd. Een veilige oversteekplaats is noodzakelijk zodat fietsers niet in contact komen met het zware industrieverkeer => fietsbrug.

 

Conclusie

  1. Er kan geen nieuwe omgevingsvergunning worden afgeleverd zonder dat een echt overleg wordt gevoerd door Colas Belgium met de gemeente Schoten en de getroffen wijkverenigingen/burgers. In een echt overleg kan het resultaat ook zijn dat er minder asfalt verwerkt kan worden. De leefbaarheid staat maatschappelijk voorop.
  2. Van een uitbreiding zowel in capaciteit als in uren kan geen sprake zijn. Daarvoor is de druk op de buurt nu al te groot. Zowel naar geur- als geluidsoverlast, die mag zeker niet meer toenemen.
  3. Als er betere technieken bestaan, moeten deze gebruikt worden om de huidige geuroverlast te verminderen.
  4. Er moet een grondiger onderzoek plaatsvinden naar de (geurloze) schadelijke stoffen die uitgestoten worden. Het voorzorgsprincipe primeert aangezien de installatie in vogelvlucht erg dicht bij woonwijken ligt. Een studie van 2013 kan nooit als stavingsdocument dienen bij een vernieuwde aanvraag tot omgevingsvergunning.
  5. Wij vragen dus om de huidige aanvraag te bevriezen tot er overleg is geweest en tot een grondiger onafhankelijke studie is voorgesteld aan de buurt en de gemeenteraad van Schoten.