40 ha natuurgebied wordt eigendom van Schoten

18 December 2017

40 ha natuurgebied wordt eigendom van Schoten

Binnenkort kunnen onze inwoners genieten van 40 ha extra natuurgebied ter hoogte van De List. De Bonte Hannek sluit nauw aan bij het Peerdsbos en is sinds 28 mei 2019 eigendom van de gemeente Schoten. 40 jaar na de belofte tot overdracht van de familie van Havre! Zo heeft de gemeente alle troeven in handen voor natuurbeheer, spelen, wandelen en fietsen.

De gemeente Schoten voert al sinds 1997 samen met het Vlaams Gewest een procedureslag tegen de familie Van Havre, eigenaar van een natuurgebied aan De List. In ruil voor de verkaveling van een groot stuk van haar domein, beloofde de familie in 1979 om 40 ha gronden aan de overheid af te staan tegen de symbolische prijs van 1 Belgische Frank (0.02 euro). Maar met de vergunning voor 211 bouwkavels op zak, weigerde ze elke overdracht.

Toenmalig Groen raadslid Dirk Gadeyne pikte dit niet en ijverde 40 jaar voor gerechtigheid! Door een nauwgezette opvolging zijn we nu zover dat binnenkort de akte van eigendomsoverdracht wordt verleden. Het zal niet lang meer duren vooraleer de bordjes ‘verboden toegang’ verdwijnen. Door de beslissing wordt nu de bouw van het Ecoduct aan de Peerdsbosbaan mogelijk.”

Het gebied sluit nauw aan bij het Peerdsbos en vormt zo mee een onderdeel van de belangrijke groene gordel rond de stad. Met het gebied in eigendom heeft de gemeente alle troeven in handen voor natuurbeheer, behoud en recreatie zoals wandelen. Het is mee aan de milieuraad om uit te zoeken hoe. Die adviseerde ook een naam voor het gebied: Bonte Hannek. De ‘hannek’ is in het Schotens dialect een bonte ekster. Men vindt het woord terug in een ‘hannekesnest’: een hele troep, een hoop dingen bijeen. Maar de Bonte Hannek was ook de naam van een hoevetje met kleine boerendoening en wat omliggende gronden tussen De List en het Peerdsbos.

Het wordt vast een mooi gebied voor alle Schotenaren.
Vragen? [email protected]