We nemen afscheid van Dirk Gadeyne

20 December 2020

We nemen afscheid van Dirk Gadeyne

Lieve mensen, Met diepe spijt in het hart melden we dit bericht. We nemen afscheid van Dirk Gadeyne, bestuurslid van onze partij.

Dirk overleed afgelopen zondag 20 december na een lange strijd tegen kanker, warm omringd door zijn familie.

Het groene parcours van Dirk begon reeds in 1985 bij Agalev, waar hij vanaf de eerste dag vol passie actief was en heel belangrijk is geweest in het uitzetten van de krijtlijnen en het uitbouwen van de partij. In 1988 werd Dirk verkozen als gemeenteraadslid, waar hij tot 2006 in zetelde. Zijn diepgaande kennis van gemeentelijke dossiers werd bij vele politici gewaardeerd. Voor Dirk was het essentieel dat er een goed inspraak- en participatiebeleid was. Correcte procedures, openheid en rechtvaardigheid waren zijn pijlers. Ook in de milieuraad drukte hij zijn stempel in vele milieudossiers. Zo heeft Dirk een heel grote rol gespeeld bij de verwerving van natuurgebied Bonte Hanek aan wijk De List. Andere strijddossiers waren het ecoduct aan de Peerdsbosbaan, de dreiging van de A 102, de bescherming van het openbaar groen en het bomenbestand, duurzame en eerlijke handel, armoede en zoveel meer. Dankzij Dirk is Schoten groener geworden en ook in de regio is hij bekend voor het behoud van de groengordel rond Schoten.

Tot deze maand nog was Dirk -ondanks zijn ziekte- een grote stuwende kracht in het bestuur van Groen Schoten waar hij verantwoordelijk was als webmaster. Maar de bezieling en het engagement van Dirk kende geen grenzen. Hij bleef een spoortrekker en zette de huidige gemeenteraadsleden aan tot constructieve actie. Het groene vuur bleef krachtig oplaaien. Zijn afwezigheid zal een enorm gemis zijn in onze groep. Wij zijn dankbaar, dat we Dirk zovele jaren in ons midden hebben gehad. Dankjewel voor alles, Dirk. 💚

Wij wensen Kris, de familie en vrienden van Dirk veel sterkte.

Het bestuur van Groen Schoten.

Rouwadres:
Familie Gadeyne - Van Ham
Nachtegalenlei 7
2900 Schoten