Afschaffen commissies

12 Oktober 2022

Afschaffen commissies

Deze commissies zijn nuttig om meerdere redenen.

Onze gemeente heeft gekozen om bepaalde punten te bespreken op commissies. Deze commissies zijn nuttig om meerdere redenen: de gemeenteraden kunnen lichter worden, uitgebreide info kan verschaft worden, er kan dieper in te kunnen gaan op thema's  die uitgebreidere dialoog verdienen, een ruimere groep mensen kunnen meer en nieuwe inzichten opleveren en er kan een consensus gevonden worden over de grenzen van de meerderheid en oppositie heen en een groter draagvlak creëren voor projecten. 

Het aantal commissies is beperkt en vooraf bepaald. Het kan daarom ook zijn dat de agenda van bepaalde sessies niet voldoende groot wordt, maar even goed kunnen de agenda's overvol staan, een nadeel van de vaste data, maar daar kunnen we mee leven. Waar we wel moeite mee hebben, is dat een commissie niet doorgaat omdat er onvoldoende agendapunten zijn terwijl een punt op de commissie was toegezegd op die datum. Tegelijk zijn er meerdere andere dossiers die een vroegtijdige terugkoppeling verdienen of waarbij het college meer draagvlak zou kunnen creëren. 

Bepaalde commissies lopen heel goed, bij andere kunnen we ons niet van de indruk ontdoen dat alles veel liever binnenskamers wordt gehouden. We betreuren dit, en daarom zullen we vanaf vandaag deze punten aan de agenda van de gemeenteraad toevoegen.