200 nieuwe laanbomen gaan in de grond

30 November 2020

200 nieuwe laanbomen gaan in de grond

Olivier Coppens, gemeenteraadslid van Groen, stelde drie vragen over onze laanbomen op de gemeenteraad van oktober:• Hoeveel bomen en laanbomen gaat de gemeente Schoten dit plantseizoen aanplanten?• Waar worden die concreet aangeplant (straten, pleinen,…)?• Welke soorten?

200 nieuwe bomen

De gemeente belooft 200 laanbomen aan te planten op verschillende plaatsen in Schoten. We kregen van schepen Brat (N-VA) een hele lijst toegestuurd. Op zich zegt dat getal niet zo veel. Groen pleit voor een boombarometer zodat we zien in hoever ons bomenbestand op peil blijft of stijgt. Daar lees je verder meer over. Maar natuurlijk zijn we blij met die 200! 
We willen je de lijst niet onthouden (een Excel bestand was overzichtelijker geweest):
Aanplantingsplan laanbomen Schoten 2020-2021

Bomencharter Vlaanderen

Goed nieuws: op 27 juli ondertekenden de burgemeester en schepen Brat in alle stilte het 'Bomencharter Vlaanderen'. Als streefdoel kiezen ze niet voor een concreet aantal bomen maar voor "zoveel mogelijk".
Via het Bomencharter engageren steden en gemeenten zich om een bepaald aantal bijkomende bomen ('het streefdoel') te bekomen op hGun grondgebied. Het Bomencharter vormt dus een instrument om meer bomen te bekomen in Vlaanderen. Op die manier staat het Bomencharter symbool voor de collectieve strijd die we voeren tegen de klimaatopwarming. De telling van het aantal geplante bomen vormt een wezenlijk onderdeel van het Bomencharter.

Voorlopig staat er voor Schoten geen enkele geplante boom ingevuld! De schepen beloofde beterschap.
www.bomencharter.be

Boombarometer

Het waardevolle bomenbestand van Schoten is ontstaan uit aanplantingen door vorige generaties. De gemeente staat in voor het behoud van dit bomenbestand door degelijk onderhoud en aanvulling met nieuwe bomen waar mogelijk. Om na te gaan hoe het bomenbestand evolueert is het opmaken van een boombarometer een effectief middel.
De boombarometer geeft uitdrukking aan de evolutie van het bomenbestand per jaar. Komen er bomen bij of neemt het aantal bomen af? Per jaar moet dus opgelijst worden hoeveel bomen er werden gekapt en waar er bomen werden aangeplant. Een jaar met een positieve boombarometer
geeft dus aan dat er meer bomen bijkwamen dan er weg gingen.

De boombarometer is een goed communicatiemiddel naar de bevolking toe en geeft aan hoe de gemeente haar bomenbestand op peil houdt. Publicatie schept duidelijkheid. Rekening houdend met kappingswerken en het plantseizoen dat loopt tot eind maart is het aangewezen om de boombarometer elk jaar te berekenen in de maand mei.

Olivier Coppens: "In 2012 werd een barometer opgesteld. Een tweetal jaren erna ook nog. Vervolgens werd het stil. De milieuraad en de bevolking heeft de voorbije 5 jaren geen barometer gezien! Groen wilt daarin snel verandering, zoals beloofd in het laanbomenstructuurplan."

Het laanbomenstructuurplan

De laanbomen in de gemeente Schoten zijn beeldbepalend en typerend voor het straatbeeld van Schoten. Ze dragen bij aan de kwaliteit en de leefbaarheid van de openbare ruimte en aan de algemene waarde van het woonpatrimonium. In de bebouwde kom brengen ze de natuur binnen en in de buitenwijken vormen ze de verbinding met het omliggende landschap. We moeten deze rijkdom koesteren en zorgvuldig omspringen met ons bomenbestand. De gemeente beheert ongeveer 16 000 laanbomen.

Hoe ze dat zou moeten doen, lezen we in het laanbomenstructuurplan 2013-2025. Er is werk aan de winkel!

Lees het laanbomenstructuurplan 2013-2025