03 jun 2012

Verkiezingen programma 2013-2018

Groen kiest voor een mobiliteitsbeleid gebaseerd op het STOP principe - eerst stappers, dan trappers, dan openbaar en laatst privé vervoer. Ook willen we de schaarser wordende open en groene ruimte bewaren en versterken. Het aantal sociale huurwoningen moet drastisch omhoog. Samenwerking is voor ons het sleutelwoord om tot een besluitvorming te komen die mee gedragen wordt door de inwoners en een warme en gezonde gemeente zorgt ervoor dat sociale voorzieningen, goede gezondheid en cultuur voor iedereen bereikbaar is. Een groene toekomst kan alleen als we er zelf en lokaal aan meewerken. Daarom gaan we verstandig om met ruimte en energie en werken we een lokaal verduurzamingsplan uit om onze ecologische voetafdruk drastisch te verkleinen.

In onderstaande bijlagen lees je alles over ons programma:

BIJLAGEN:
11-puntenplan.pdf