14 okt 2015

Percelen openbaar nut in De List worden verkaveld

Bij het aanleggen van de wijk De List heeft de gemeente twee percelen bedongen voor openbaar nut.  Deze konden door de wijk gebruikt worden voor de wijkwerking, speelbos, ... Nu wil de gemeente de gronden verkavelen. Groen Schoten vindt dit een slecht en oneerlijk idee. Lees waarom

Een nieuw wijkhuis voor De List (fotoshop):

Huidige situatie:

BIJLAGEN:
verkoop_openbaar_nut_de_list151014.pdf