15 jan 2014

Kennisgevingsdossier A102 - Groen Schoten reageert - Dienst MER ook

Van 15 januari tot 15 februari 2014 vond de terinzagelegging plaats van het kennisgevingsdossier van de plannen voor de A102 en R11bis. Het is een volgende stap in de formele planningsprocedure voor de nieuwe wegen. Groen Schoten stuurde haar opmerkingen door met wat er volgens ons in het plan-MER extra moet onderzocht worden en op welke manier. Lees al onze opmerkingen in bijlage.

Ondertussen pakten de Vlaamse regeringspartijen CD&V, N-VA en sp.a uit met een roetzwarte Valentijn voor de Antwerpenaar. "De drie partijen houden koppig vast aan een Oosterweeltracé dat het vele autoverkeer in en rond Antwerpen binnen de stad zuigt. Hiermee trakteren ze tienduizenden Antwerpenaren op heel wat roet en fijn stof terwijl er alternatieven beschikbaar waren," betreurt voorzitter Wouter Van Besien. Groen klaagt ook aan dat er geen kortetermijnoplossingen werden uitgewerkt om de problemen van verkeers- en lawaaioverlast en de te grote vervuiling snel aan te pakken.

www.poortoost.be 
Lees de reactie van de Dienst MER dd. 8/4/2014  

BIJLAGEN:
140212groen-schoten-inspraakformulier-kennisgevingsnotaa102.pdf