15 nov 2016

Jong Groen Schoten wilt 's nachts goede fietspaden en jeugdhuis

We wensen als Jong Groen Schoten kort te reageren op Jong N-VA Schoten over de straatverlichting in Schoten. Jong N-VA wilt terug meer openbare verlichting volgens . Daar zijn we het niet mee eens!Gazet Van Antwerpen

Jong Groen Schoten gaat mee in de energiebewuste keuze die gemaakt is rond de straatverlichting in Schoten. We zijn als Belgen een echt buitenbeentje als het over straatverlichting gaat. Met de klimaatnormen in het achterhoofd en het aantal personen op straat tijdens deze uren, lijkt het ons overbodig elke straat te gaan verlichten. Overigens zijn we sterk van mening dat de Schotense jeugd andere noden heeft tijdens de late uren. Stevig aangelegde fietspaden, nachtbussen en een sterk ondersteund jeugdhuis zijn hier maar enkele voorbeelden van.

We steunen de keuze die gemaakt is rond de verlichting en roepen het bestuur op te blijven investeren in een veilige en duurzame mobiliteitsinfrastructuur. Dat is wat we echt nodig hebben.