09 mei 2012

Geen goederenspoorlijn en A102 dwars door Schoten!

De laatste jaren groeide er een  tussen stad en rand. Tussen de Bredabaan en de Calixbergdreef werden binnen de zone een aantal natuurontwikkelingsprojecten geselecteerd. Het eerste bestaat uit een aantal weilanden van ongeveer 25 ha die worden doorsneden door de Horstebeek en de Dnjepper. Aansluitend bij het verbindingsgebied Amerlo-Vordenstein ligt het natuurreservaat 't Asbroek, zo'n 10 ha en in beheer van Natuurreservaten. Door de vochtige omgeving hebben flora en fauna van deze natuurontwikkelings- en natuurverbindingsgebieden zich specifiek ontwikkeld. Wijziging van de grondwaterspiegel is dan ook nefast.groene buffer 

Typisch aan Schoten is zijn historisch gegroeide groene gordel van Kasteeldomeinen. Het gemeentebestuur bereidt voor al deze kastelen en domeinen beschermingsdossiers voor. Vlak bij de geplande werken vinden we van noord naar zuid: de domeinen Amerlo en Calixberg, het kasteel van Schoten met het gemeentepark en het Withof.

In verschillende wijken wordt de leef- en luchtkwaliteit bedreigd: Winkelstap, Amerlo, Filippus, Kasteeldreef, De Lek, Papenaerdekensstraat en Borgeind. Het Sint-Michielscollege met zo'n 800 leerlingen ligt op enkele tientallen meters van het traject. Een oprittencomplex ter hoogte van de Bisschoppenhoflaan zal een aanzuigeffect creëren doorheen alle centrumstraten van de gemeente Schoten.

Op 23 september 2010 koos de Vlaamse regering definitief voor een tunnel i.p.v. een brug om de Antwerpse ring te sluiten. De aanleg van de A102 blijft onverkort overeind. De 'oostelijke tangent', was ook al opgenomen in het dubbelbesluit van maart. Deze verbinding moet het verkeer vanuit de Kempen en Limburg met bestemming Nederland weghouden van de stad.

In de gemeenteraad van Schoten werd op 25 maart 2010 unaniem een resolutie goedgekeurd over de A102. Zo dringt het bestuur aan bij de Vlaamse regering om zo'n verbinding enkel te realiseren "via een geboorde tunnel, die de groene open ruimten onaangeroerd laat en zonder enige op- of afrit onderweg teneinde sluipverkeer te vermijden". Groen! sluit zich hier volledig bij aan.

Nee we laten ons niet vangen? De groene zone op de reservatiestrook voor de grote ring moet te allen prijze groen blijven. Tunnels beloven en later wegens budgettaire redenen boven de grond toch de grote ring aanleggen is voor ons compleet onaanvaardbaar. Groen! wenst geen extra beton, maar wel een andere mobiliteit met veel meer aandacht voor de verdere uitbouw van een vlot openbaar vervoer en met veel meer respect voor de zwakke weggebruiker. De groene gordel rond Antwerpen moet een groene buffer blijven. Fijn stof: nee, bedankt. Niet in Antwerpen, maar ook niet in de Antwerpse rand!www.poortoost.be