Emile De Decker

Bestuurslid en seniorenadviesraad

Gepensioneerd chemicus (sinds 2011)

Emile: Met mijn ervaringen en talenten wil ik de kansen en mogelijkheden benutten om onze gemeenschap de energie te leveren om de levenskwaliteit voor iedereen te verbeteren zonder enige uitputting van middelen of hinder voor andere levens.

Emile is actief in Groen sinds 2005, lid van de milieuraad en bestuurslid van de wijkvereniging Donk. Hij wilt een bijdrage leveren aan politiek en beleid die steunt op vertrouwen, respect en samenwerking. Emile houdt zich bezig met de ontwikkeling van biogas uit micoralgen als aternatieve energiebron, wandelt graag, speelt tennis en houdt van een film op tijd en stond.

Emile volgt voor Groen Schoten de seniorenraad op.


Contact