Emile De Decker

Bestuurslid en seniorenadviesraad

Gepensioneerd chemicus

Emile: "Ik ben gefascineerd door de energie- en klimaatuitdagingen en ben er rotsvast van overtuigd dat lokale acties die uitdagingen zullen aangrijpen.
De inzet van veel jongeren in onze ploeg activeren mij om intensief mee te werken aan het koesteren en uitbreiden van ons bomenbestand en de bos- en natuurgebieden. Ik kies voor een verleidelijk aanbod van openbaar vervoer in Schoten en pleit resoluut voor meer fietsveiligheid."

Emile volgt voor Groen Schoten de seniorenraad op.


Contact