13 nov 2016

Drie windturbines voor Schoten?

Zelden heeft een thema Schoten zo beroerd als het feit dat er mogelijk drie windturbines komen. Enkele jaren geleden werd door de gemeenteraad unaniem de procedure in gang gezet. Later werd Ecopower aangesteld om te onderzoeken of plaatsing op de voorziene locatie aan het Albertkanaal haalbaar is. Windmolens zijn een belangrijk alternatief voor de oude kerncentrales die op 15 km van Schoten liggen en normaal al lang gesloten moesten zijn. Windenergie is niet alleen veel veiliger maar heeft ook een hoog rendement.

Moderne molens hebben enkele nadelen. Gemeenteraadslid Eric De Swaef: "We moeten realistisch zijn. Voldoende elektriciteit opwekken zonder enige hinder is onmogelijk. Uiteraard moet die beperkt zijn en daarom heeft Groen de verstrenging van de normen enkele jaren geleden toegejuicht."

Vlaanderen hanteert nu een norm die gebaseerd is op reëel gemeten waarden van geluid en slagschaduw. Als we die omzetten kunnen we gerust stellen dat die tot de strengste van Europa behoren. Momenteel worden de achtergrondgeluiden gemeten om de effecten van de windmolens op de omwonenden beter te kunnen beoordelen.

"Groen blijft achter de windmolens staan op voorwaarde dat ze voldoen aan de huidige normen en de hinder minimaal is", zegt De Swaef. "Deze keuze is een nodige stap om de belofte van klimaatneutraliteit te halen. Ook lokale acties om het klimaat te beheersen zijn van levensbelang voor onze toekomst."