12 feb 2017

Bouwstop in Schoten tot grondenruil wettelijk kan

Op de gemeenteraad van januari 2017 werd de herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) definitieve vastgesteld. formuleerde de volgende bedenkingen:Groen gemeenteraadslid Peter Arnauw

"Het is niet ons plan maar in grote lijnen gaan we akkoord met dit GRS. We bedanken de administratie en de GECORO die hier hard aan gewerkt hebben. 

Enkele voor Groen belangrijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP) werden niet opgenomen in het GRS. Zeker naar de ontwikkeling van de binnengebieden Kruispad, Geuzenvelden en Havenplein blijft het voor ons noodzakelijk dat we RUP's ontwikkelen.
Wel wordt er eindelijk werk gemaakt van het masterplan centrum.

We herhalen hier ook onze vraag om de administratie van de technische dienst te versterken, zodat RUP's en andere plannen vlot worden afgehandeld. 

Verder betreuren we dat:

  • de term 'samenwonen' niet gedefinieerd is;
  • ondanks dat in de tekst staat dat de landbouwgebieden bestendigd worden, Kloosterveld op lange termijn toch industriegebied wordt;
  • er niet gepleit wordt voor een versterking van het openbaar vervoer, noodzakelijk om het dichtslibben van onze wegen te vermijden.

We houden ons hart vast voor de effecten van de "toolkit woonparken". Die laat toe om een stuk van het woonpark intensiever te bebouwen. We volgen dit zeer stipt op!

Tenslotte lijkt het ons een goed idee om een bouwstop in te voeren in Schoten totdat de hogere overheid de grondenruil effectief maakt. Zo worden projecten in het centrum gecompenseerd door het niet realiseren van bebouwing in de open ruimte!"