Linda Mertens

Plaats 30

Ergotherapeut, 47 jaar, woont in wijk Atheneum

Linda: "Als ergotherapeut hecht ik vooral belang aan het algemeen welzijn van onze Schotense kinderen en ouderen. Hun financiële achtergrond mag niet bepalen welke school, hobby, of sport ze kiezen. Ik wil dat elk kind naar een vakantie- of sportkamp kan.

Voor onze ouderen is een goede, betaalbare thuiszorg noodzakelijk of indien nodig, een financieel haalbare opvang.
Veilig op weg naar school, winkel, werk en vrijetijdsbesteding. Daar ga ik voor!"