Gani Koxha

Plaats 29

Zelfstandig renovator, 43 jaar, woont in wijk Centrum

Gani: "Ik woon heel graag in Schoten omdat het een rustig dorp is. Toch is er nog werk aan de verkeersveiligheid. Voor mij mag er extra aandacht gaan naar veilige oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers. Er is ook een tekort aan fietspaden en verkeersborden die aanduiden waar scholen zijn.

Ik hecht veel belang aan activiteiten die Schotenaren bij elkaar brengen. Hoe meer, hoe liever!
Graag zie ik meer bomen, planten en bloemen verschijnen in onze gemeente.

Ik kies voor Groen omdat ik begaan ben met de natuur en met de mens. En dat is de partij Groen ook!"