Indy Van Acker

Plaats 10

Kinderverzorgster, 41 jaar, woont in de wijk Filippus

Indy: "Hallo, ik ben Indy en trotse mama van 2 kinderen. Ik werk als kinderverzorgster in ‘t Beertje, het kinderdagverblijf van de gemeente.

Ik ijver voor een veiliger Schoten voor de zwakke weggebruiker. Dus goed verlichte en duidelijk aangegeven oversteekplaatsen, een autovrije winkelstraat en meer fietsenstallingen waar je veilig je fiets kan vastmaken zodat mensen meer de fiets nemen en de auto thuis laten. Ik wil een proper Schoten met meer vuilbakken en waar glasbakken sneller worden leeggemaakt zodat er geen glas naast die bakken wordt gedropt. En ook een Schoten waar oog is voor de jeugd! Schoten is een heel kindvriendelijke gemeente met veel speeltuintjes voor de kleine kinderen. Helaas valt de oudere jeugd wat uit de boot. Voor hen is er weinig te doen waardoor je hangjongeren en vandalisme in de hand werkt. Ik zal ijveren voor meer plaatsen waar de jeugd zich op een leuke manier bezig houdt zoals voetbalveldjes of een openlucht fitness."