Carine Mestdagh

Plaats 8

Zorgleerkracht, 56 jaar, woont in de wijk Centrum

Carine: "Ik vind het belangrijk dat alle kinderen van Schoten dezelfde kansen krijgen. Vanuit mijn werk als zorgleerkracht merk ik dat dit niet zo is. Logopedie, kinesitherapie en andere therapieën zijn nog altijd voorbehouden voor mensen die het kunnen betalen. Vanuit het 'Huis van het Kind' wil ik daarom meer ondersteuning realiseren.

De digitalisering van onze maatschappij neemt toe. Sommige oudere mensen en mensen die minder digitaal geschoold zijn, voelen zich hierbij uitgesloten. Ik wil dat zij steeds terecht kunnen bij de gemeente voor vragen, info en ondersteuning. Ook weten dat dit kan is een aandachtspunt.

Als moestuinier en genieter van het groen vind ik het ecologisch onderhoud van groene ruimten evident. Leuke ontmoetingsplekken kleuren onze gemeente. Zo blijft Schoten een fijne plek om te wonen voor ons en onze nakomelingen!"