Emile De Decker

Plaats 7 - Provincie plaats 13

Gepensioneerd chemicus, 69 jaar, woont in wijk Donk

Emile: "Ik ben gefascineerd door de energie- en klimaatuitdagingen en ben er rotsvast van overtuigd dat lokale acties die uitdagingen zullen aangrijpen.
De inzet van veel jongeren in onze ploeg activeren mij om intensief mee te werken aan het koesteren en uitbreiden van ons bomenbestand en de bos- en natuurgebieden. Ik kies voor een verleidelijk aanbod van openbaar vervoer in Schoten en pleit resoluut voor meer fietsveiligheid."

Emile is het Schotense gezicht op de PROVINCIALE KIESLIJST. Daar staat hij op PLAATS 13. "Met groen gaan we voor een klimaatneutrale provincie die radicaal kiest voor de fiets en die de klimaatprojecten van de burgers actief ondersteunt."